แนะนำ :: ควรสร้างต้นแบบใหม่ตั้งแต่รอบ 1/2560 เนื่องจากมีการเปลี่ยนรายการสมรรถนะที่ใช้ในการประเมิน

เข้าผ่านทางเมนูหลัก "ประเมินสมรรถนะ"  และ เมนูย่อย "ต้นแบบใบประเมิน"


วิธีเลือกเมนู

  • เลื่อนเมาส์วาง(ไม่ต้องคลิก) บนเมนู ข้อมูลหลัก จะมีเมนูย่อยปรากฎเป็นแถวลงมา
  • เลื่อนเมาส์มายังเมนูย่อย ที่ต้องการ แล้วคลิก 1 ครั้ง


แสดงหน้าจอ ข้อมูลต้นแบบใบประเมินพฤติกรรมปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย

  • การค้นหาข้อมูล ค้นหาได้ด้วย ชื่อต้นแบบ, ภาควิชา, สถานะ(ใช้งาน/ไม่ใช้งาน/ดูทั้งหมด), ระดับการดูแล, หน่วยงาน แล้วกดปุ่ม "ค้นหา"
  • รายการต้นแบบใบประเมินที่หัวหน้าเป็นผู้บันทึกเข้าระบบเอง หรือ รายการต้นแบบในหน่วยงานตนเอง
  • ปุ่มในการจัดการข้อมูล ได้แก่ เพิ่มข้อมูล ,ลบข้อมูล
  • วิธีแก้ไขข้อมูล


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications