ปุ่มปรับปรุงตามส่วนกลาง

Parent Previous Next

 

 เข้าผ่านทางเมนูหลัก "ประเมินสมรรถนะ"  และ เมนูย่อย "ข้อมูลกิจกรรมการประเมินส่วนคณะ"


1.        แสดงหน้าจอ ข้อมูลกิจกรรมประเมิน ภายในหน่วยงาน...

2.        กดปุ่ม "ปรับปรุงตามส่วนกลาง"

       


3.        ระบบจะทำการดึงวันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุดกิจกรรม จากปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมาให้กับคณะ/หน่วยงาน โดยไม่ต้องกำหนดเอง

       

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor