คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ
   ข่าวประชาสัมพันธ์

** ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ Competency Online เวอร์ชันใหม่ ปี 2564 **


คำแนะนำสำหรับผู้ดูแลระบบ

ขณะนี้ Admin ต้องเตรียมข้อมูลกรรมการให้ผู้รับการประเมินในส่วนงานของตนเอง 
(04.01.64) 
เพื่อให้ข้อมูลกรรมการ ปรากฎในใบประเมิน TOR
        :: เข้าใช้งานที่เมนู ข้อมูลหลัก > เตรียมข้อมูลกรรมการก่อนสร้างใบประเมิน
**************************************************************************

ลำดับขั้นตอน ที่ Admin ต้องเตรียมข้อมูล 
(29.12.63)   
1. จัดการข้อมูลกรรมการ
        :: เข้าใช้งานที่เมนู ข้อมูลหลัก > ข้อมูลกรรมการ

2. จัดการข้อมูลกลุ่มกรรมการ (จัดกลุ่มหรือไม่ก็ได้) *** หากไม่ทำข้อ 1 ไม่สามารถเพิ่มกรรมการในกลุ่มได้ ***
        :: เข้าใช้งานที่เมนู ข้อมูลหลัก > ข้อมูลกลุ่มกรรมการประเมิน

3. เตรียมข้อมูลกรรมการให้ผู้รับการประเมิน
        :: เข้าใช้งานที่เมนู ข้อมูลหลัก > เตรียมข้อมูลกรรมการก่อนสร้างใบประเมิน

สำหรับขั้นตอนการใช้งานโดยละเอียด ติดตามได้ที่ คู่มือการใช้งาน


4. ในระบบ Competency Online เวอร์ชันใหม่ ปี2564 หัวหน้า
ไม่ต้องทำข้อตกลงรายการสมรรถนะ
สอบถามเกี่ยวกับระบบประเมินสมรรถนะ กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.2059
หรือ Customer Support โทร.074-282076 EMail: support@cc.psu.ac.th
CopyRight © 2020. Office of Digital Innovation and Intelligent Systems,Prince of Songkla University. All rights reserved
Template: Copyright © 2014-2019 AdminLTE.io Version 3.0.4.